Any 2019

- Intercanvi i coneixement d’experiències de serveis socials i d’atenció integrada en entorns rurals i de muntanya a Occitània

- Disseny i planificació d'un Programa pilot de suport a persones en situació de cronicitat al domicili