Any 2013

Creació i posada en marxa d'una central múltiple de serveis de proximitat