Presentació

El SOC, a través del Projecte “Treball a les 7 comarques”, promou projectes ocupacionals i de desenvolupament local en les comarques que tenen una major necessitat de reactivació econòmica, amb l’objectiu d’estimular la creació d’activitat econòmica i la generació d’ocupació de manera que sigui possible desenvolupar un entorn socioeconòmic que afavoreixi la permanència de la població al territori.

Amb aquest objectiu, el SOC dóna suport a les entitats locals de les comarques de l'Anoia, el Baix Ebre, el Montsià, el Pallars Jussà, la Ribera d’Ebre, el Ripollès i la Terra Alta per dur a terme projectes de caràcter integrat que combinin, en el marc d’un Pla d’execució anual, accions ocupacionals i de desenvolupament local adreçades a:

1. Diagnosticar, planificar, programar, coordinar i executar de manera integrada les actuacions que es vulguin posar en marxa, i comunicar les actuacions als agents implicats i a la ciutadania.
2. Intervenir sobre el teixit productiu del territori, especialment, en els sectors estratègics del territori.
3. Intervenir sobre les persones en situació d’atur, especialment les que conformen els col·lectius prioritaris d’actuació d’acord amb les especificats de cada territori.

Aquest Projecte aposta per un enfocament integrat en el qual s’han de tenir en compte no només els aspectes formatius i ocupacionals, sinó també els socials, econòmics, ambientals, institucionals i de millora de les condicions de vida de les persones del territori.

En aquest sentit, el Projecte “Treball a les 7 comarques” integra cinc programes i dotze tipus diferents d’accions de promoció de l’ocupació i desenvolupament local en el marc d’un únic projecte d’intervenció territorial, amb l’objectiu de permetre a les entitats locals donar suport d’una manera integrada tant a les persones com a les empreses que conformen el teixit productiu del territori.

Més informació a http://serveiocupacio.gencat.cat