Any 2013 - 2014

 

- Geologia, identitat del Pallars Jussà. Assistència tècnica per a la definició