Any 2012 - 2013

 

- Estudi sobre la creació de productes turístics associats als recursos geologics